Když se vytratí radost z práce aneb Pochvala jako nejúčinnější nástroj motivace

Často klientům pokládám otázku:

Co je pro vás v práci opravdovou motivací?  Co vás žene dál?

Peníze. Radost z vykonané práce. Smysluplnost. Příjemné pracovní prostředí. UZNÁNÍ.

Přirozenou podstatou toho, proč do práce chodíme, je pochopitelně mzda. Nicméně, stačí to?

Zeptejte se sami sebe a trpělivě čekejte na odpověď.

Mzdu, kterou si vyjednáte ve většině případů dostanete v každém zaměstnání. Co ale odlišuje úspěšné firmy a managery od průměrných? To, co zaměstnanci nejvíce vyžadují a málokdy dostanou: Pochvalu, uznání a upřímné ocenění jejich práce.

Nejlevnějším a nejúčinnějším nástrojem motivace je POCHVALA.

Víte, jak správně chválit?

Všichni si vzpomínáme na chválu z dětství. Většinou se jednalo o obecné věty typu: „Ty jsi ale šikovná. Ten je ale hodný.“  Za co, že nás to vlastně chválili? Že nevíte? Patrně se jednalo o častou chybu, která se při chválení opakuje: Pochvala je obecná, neadresná a často vůbec nevíme, za co, že nás to nadřízený či rodič chválí. Většinou to říká jen tak, aby řeč nestála, a taková pochvala se úplně míjí účinkem. Často ji přejdeme bez povšimnutí.

Určitě si vybavíte také řadu ocenění, která firmy pravidelně udělují svým zaměstnancům. Předávají jednomu po druhém poukaz/dárek před nastoupenou jednotkou, proběhne rutinní podání ruky a jede se dál. Opravdu je toto forma ocenění, po které lidé touží? Pomáhá jim formální „titul úderníka roku“ či poukaz na firemní výrobky dosahovat vyšších výsledků? Sotva.

Často se také setkávám s názorem, že za odvedenou práci stačí poděkovat. Ano, vřelé DÍKY je určitě lepší než nic. Z dlouhodobého hlediska se ale stává stejně rutinním nástrojem bez většího zásahu jako výše uvedené metody. Řídím se tedy pravidlem: MÉNĚ děkovat VÍCE chválit.

Co nám brání dělat to jinak? Jsme to MY SAMI.

shutterstock_127727249Upřímně řečeno, vyseknout kolegovi opravdovou pochvalu od srdce vůbec není jednoduchá věc. Aby byla pochvala účinná, je potřeba do toho vložit velký KUS SEBE. A to není jen tak. Chce to velký trénink. A nejprve musíme začít trénovat sami na sobě. Proto se svých klientů ptám:

Kdy jste se naposled pochválili a za co?

Jak přijímáte pochvalu od druhých?

Naučit se přijímat pochvalu od druhých je základem pro to, umět správně chválit druhé. Někdy je to mnohem těžší než pochvalu dávat.

Na WORKSHOPU vás naučím, jak na věc: UMĚNÍ CHVÁLIT

A nezapomeňte: S pochvalou je to stejné jako se zlatem a diamanty – má velkou cenu, protože upřímná pochvala od srdce je velmi výjimečná a vzácná.